Contents - Index - Next


WMANY Kettős könyvviteli program  


Áttekintés

A WMANY programmal a kettős könyvvitelt  könyvvitelt vezető vállalkozások számviteli és pénzügyi adminisztrációs munkáját  kívánjuk segíteni. A szorosan vett főkönyvi könyvelésen kívül  ez a program támogatja a vevő/szállító folyószámla vezetését (HUF-ban és devizában), az ÁFA bevallás készítését (xx65 -ös bontású összesítés, analitikus lista, önreviziós kimutatás), partner (vevő/szállító) nyilvántartás munkaszámos (költséghelyes) kimutatások. A program kialakításánál alap célkitűzés volt, hogy minden bizonylatot csak egyszer keljen kézbe venni és egy adatrögzítéssel kerüljön be minden szükséges helyre az összes adata. Magas szintű modul támogatja a kompenzálások kialakítását, könyvelését, az erről szóló értesítő levél készítését.

Egyedi, testre szabható napló, számlatükör rendszer, és az ehhez illeszthető mérleg készítő modul, eredmény kimutatás készítés. Gépileg támogatott év zárás és év nyitás segíti.

MNB árfolyamok NET -en keresztüli lekérése, adatbevitel közbeni árfolyam átváltás, kiegyenlítés/előírás közötti árfolyam különbözet számítása és automatikus könyvelése, év végi kintlévőség/követelés átértékelés,  deviza készletek FIFO elvű átértékelése, átlagárfolyamos bankszámla nyilvántartást segitő modul könnyít meg a deviza forgalmat is bonyolító vállalkozások adminisztrációját.

A programba beépített adatmentés/adat visszatöltés rendszeres használatával növelhető az adattárolás biztonsága. A program frissítések NET -ről tölthetőek le, így biztosítható a mindig naprakész , legfrissebb program változat használata.

Egyedi igények alapján már több speciális kiegészítő modult készítettünk partnereink munkájának megkönnyítésére, például: átutalási csomag előkészítése NETBANK program számára, adat átvétel számlázó programból, felszólító levél, egyenleg közlő levél, késedelmi kamat számítás és értesítő levél.

A WTALLÉR modul segítségével egyes kimutatások pénzforgalmi szemléletben is elkészíthetőek.
Részletesebben lásd itt


A Multimédia Holding Rt. által INTEGRÁTOR néven forgalmazott alap program változat nem a teljes programot tartalmazza. A különböző menü pontok leírásánál erre utalunk.  

A program más rendszerekből érkező XML formátumú adatokat képes átvenni, illetve saját adatait XML vagy CSV formában továbbíthatja más programok felé.

A programmal kezelhető számok nagyságrendje:
-99,000,000,000 -tól +99,000,000,000 (+- 99 milliárd)
Az egyes mezőkbe beírható adatokat az adatbeviteli képernyőknél adjuk meg.

A program több változatban szerezhető be, egyes funkciók nem mindegyik változatban használhatóak, erre az adott funkció leírásánál mindig utalunk.

A program változatai:
INTEGRÁTOR induló csomag (ÁFA mentes, belföldi, egy vállalkozás könyvelhető
WMANY_A  belföldi, vevő/szállító analitika, ÁFA bevallás, mérleg,eredmény, több cég könyvelhető
WMANY_B  teljes változat
 
A RoBIT Bt. -nél lehet a INTEGRÁTOR és a WMANY_A változat bővítését igényelni: http://www.robitbt.hu 

A program használatának feltételei, korlátai
Általános kezelési elvek
Bizonylat bevitel
Bizonylat keresés
Adat fogadás
Átvezetések
Hó zárás
Év zárás
Év nyitás
Alapértelmezések visszaállítása
Feldolgozás,listák
Hiba vizsgálatok
Felszólító levél
Egyenleg közlő levél
Késedelmi kamat értesítő levél
Cég adatok, cég váltás, új cég, opciók, partnerek, naplók, számlatükör, munkaszámok, gazdasági események
Modulok(pénztár, tárgyi eszköz, bolti átlag ÁFA, ÁFA megosztás, deviza)
Beállítások
Technikai funkciók
A program változásai
File-ok, telepített összetevők
Rendszergazdáknak, számítástechnikusoknak
xsledit.hlpLista megjelenítő
Fő menü